Ametistas LT Privatumo Politika:

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis ametistas.lt (toliau – Pardavėjas) tvarko asmens duomenis, renkamus iš elektroninės parduotuvės www.ametistas.lt (toliau – Parduotuvė) lankytojų ir klientų (toliau – Duomenų subjektai).

1.2. Pardavėjas gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis teisėtai, skaidriai ir sąžiningai. Šioje Politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip Pardavėjas tvarko Jūsų asmens duomenis, kokius duomenis renka, kokiais tikslais juos naudoja, kam juos teikia ir kokias teises Jūs turite.

1.3. Ši Politika taikoma visiems Duomenų subjektams, kurie naudojasi Parduotuve, nepriklausomai nuo to, ar jie yra užsiregistravę Parduotuvėje, ar ne.

2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas:

2.1. Pardavėjas tvarko šiuos Duomenų subjektų asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Pristatymo adresas;
 • IP adresas;
 • Slapukai;
 • Duomenys apie užsakymus ir pirkimus;
 • Kiti Duomenų subjekto pateikti duomenys.

2.2. Pardavėjas renka ir tvarko Duomenų subjektų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Sutarties su Duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Duomenų subjektų užklausų ir prašymų administravimas;
 • Parduotuvės statistikos ir analizės tikslais;
 • Vykdyti teisės aktų numatytus reikalavimus;
 • Apsaugoti Pardavėjo teisėtus interesus.

2.3. Pardavėjas tvarko asmens duomenis tik teisėtai ir sąžiningai, vadovaudamasis šiais principais:

 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • Asmens duomenys renkami tik tokiais tikslais, kurie yra aiškūs ir teisėti, ir toliau netvarkomi nesuderinamai su tais tikslais;
 • Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia, atnaujinami;
 • Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei reikia tikslams, kuriais jie buvo surinkti, pasiekti;
 • Asmens duomenys tvarkomi saugiai, apsaugant juos nuo neteisėto ar netyčinio sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų.

3. Asmens duomenų teikimas:

3.1. Pardavėjas gali teikti Duomenų subjektų asmens duomenis šiems tretiesiems asmenims:

 • Prekių pristatymo paslaugų teikėjams;
 • Mokėjimo paslaugų teikėjams;
 • Duomenų tvarkytojams, kurie padeda Pardavėjui vykdyti savo veiklą;
 • Teisėsaugos institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

3.2. Pardavėjas neperduoda Duomenų subjektų asmens duomenų į trečiąsias šalis ne Europos ekonominėje erdvėje.

4. Duomenų subjektų teisės:

4.1. Duomenų subjektai turi šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Pardavėjas;
 • Gauti kopiją savo asmens duomenų;
 • Reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
 • Apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • Perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • Atšaukti sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • 5. Slapukai:

  5.1. Pardavėjas naudoja slapukus, kad pagerintų Parduotuvės naudojimąsi patirtį. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra siunčiami į Duomenų subjekto kompiuterį ar kitą įrenginį, kai jis naudojasi Parduotuve. Slapukai leidžia Pardavėjui atpažinti Duomenų subjektą, jo naršymo įpročius ir pageidavimus.

  5.2. Duomenų subjektas gali bet kada atsisakyti slapukų naudojimo, pakeisdamas savo naršyklės nustatymus.

  6. Baigiamosios nuostatos:

  6.1. Pardavėjas turi teisę keisti šią Politiką. Apie Politikos pakeitimus Pardavėjas informuoja Duomenų subjektus Parduotuvėje arba elektroniniu paštu.

  6.2. Ši Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo momento.

  7. Kontaktinė informacija:

  7.1. Visi klausimai, susiję su šia Politika, gali būti nukreipti Pardavėjui šiais būdais:

  • Elektroniniu paštu: info@ametistas.lt
Pažymėkite Į Viršų
 • Meniu
Uždaryti
Home
0 Wishlist

Jūsų Krepšelis Tuščias 0

Uždaryti

Pirkinių krepšelis yra tuščias!

Tęsti Apsipirkimą

Verified by MonsterInsights